Reklamacje i zwroty

Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie na adres Promedica Małgorzata Wilk, 44-270 Rybnik, ul. Leszczyńskiego 15a i określać dane Klienta, jego adres, oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.

5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

7. W przypadku uwzględnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

8. Klient powinien odesłać do Sklepu Internetowego reklamowany towar najtańszą przesyłką rejestrowaną.
W przypadku gdy wysyłka nie nastąpiła najtańszą przesyłką rejestrowaną, Sklep Internetowy w przypadku uwzględnienia reklamacji zwraca wyłącznie koszt najtańszej przesyłki rejestrowanej.

 

Odstąpienie od umowy

  1. Kupujący powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
  2. Zwracany  Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu do Sprzedawcy. 
  3. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi Klientowi
  4. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy za wyjątkiem  Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku zakupów dokonanych przez lub na rzecz firm  stowarzyszeń, spółdzielni i fundacji ( za wyjątkiem przedsiębiorców jednoosobowych gdy umowa ze sprzedawcą, nie ma zawodowego charakteru, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej działa kupujący).
  5. Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży z zastrzeżeniem iż Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem do chwili otrzymania zwracanej rzeczy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  

Promedica Małgorzata Wilk

ul. Leszczyńskiego 15a

44-270 Rybnik

  

Ja/My(*)…………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………

Adres konsumenta(-ów)………………………………………………

nr konta bankowego konsumenta (-ów) ...................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Data………………………

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl